• každou neděli bohoslužby v 9.00 hodin
  • každý pátek v 17.00 hodin dorost a v 18.00 hodin mládež
  • každý čtvrtek v 16:00 hodin - Dětský Klub

On-line přenos

Přímý přenos začíná vždy 5 minut před začátkem konání bohoslužeb či jiné akce. V případě, že je v průběhu bohoslužeb Večeře Páně, přímý přenos bude ukončen ještě před jejím zahájením.

 
spustit přenos