• každou neděli bohoslužby v 9.00 hodin
  • každý pátek v 17.00 hodin dorost a v 18.00 hodin mládež
  • každý čtvrtek v 16:00 hodin - Dětský Klub

Sbor SCEAV

Od nepaměti spadala obec Písek pod Náveský sbor, do kterého patří i obce Hrčava, Mosty u Jablunkova, Bukovec, Jablunkov, Dolní a Horní Lomná, Bocanovice, Milíkov a Hrádek. Z polských obcí to jsou Jaworzynka, Koniaków a Istebna.

Za časů faráře Krzywoně byl na počátku dvacátých let minulého století postaven kostel v Istebnem, ve kterém se začali scházet především polští evangelíci. Stejný farář se zasloužil o postavení kostela v Hrádku. Tady je nutno se zmínit o rodině Nikodemów, která přispěla finančně na výstavbu kostela v Hrádku.

Před druhou světovou válkou měl farář Krzywóń v plánu postavit kostel také v Písku. V roce 1936 bylo nashromážděno přes 300 tisíc tehdejších československých korun. Jelikož přišla válka, peníze byly bankou defraudovány a farář Krzywóń byl uvězněn v koncentračním táboře, ze kterého se vrátil zpět do Návsí.

V období totality nebylo možno stavbu kostela v Písku realizovat. V 60-tých létech věnovala rodina Kantorova z Písku první poválečný dar na stavbu kostela ve výši 10.000,- Kčs.

Po sametové revoluci v roce 1989 byla myšlenka vzniku sboru v Písku znovu otevřena. A protože i nynější pastor Náveského sboru Mgr. Jan Waclawek byl věci stavby nového kostela v Písku velmi nakloněn, věci se daly do pohybu a 3. prosince 2006 se v novém píseckém kostele SCEAV konaly první bohoslužby.