• každý pátek v 17.00 hodin dorost a v 18.00 hodin mládež
  • každý čtvrtek v 16:00 hodin - Dětský Klub
  • každou neděli bohoslužby v 9.00 hodin

Písečtí senioři

V našem sboru se každou 2. a 4. středu v měsíci pravidelně setkává starší generace. Toto setkání začíná v 9. 00 hodin. Programem tohoto setkání je biblické studium, společné písně, modlitby a také čas na rozhovory.

Je to milé společenství, které nás všechny obohacuje a povzbuzuje. Pravidlem se stalo také to, že nás navštěvují hosté z okolních sborů naší církve. Host vždy poslouží výkladem Božího slova a někdy i písněmi.

V současné době studujeme list apoštola Pavla Římanům:

14.1.2015      Římanům 3,1-20                                8.7.2015  Římanům 13,1-14

27.1.2015      Římanům 3,21-31                             22.7.2015  Římanům 14,1-23

11.2.2015      Římanům 4,1-25                               12.8.2015  Římanům 15,1-14

25.2.2015      Římanům 5,1-21                             26.8.2015  Římanům 15,15-33

11.3.2015      Římanům 6,1-23                                9.9.2015  Římanům 16,1-27

25.3.2015      Římanům 7,1-25                                 23.9.2015  Filipským 1,1-26

8.4.2015        Římanům 8,1-17                            14.10.2015 Filipským 1,27-2,18

22.4.2015     Římanům 8,18-39                            28.10.2015 Filipským 2,19-3,1

13.5.2015   Římanům 9,1-33                                11.11.2015 Filipským 3,2-21

27.5.2015   Římanům 10,1-21                              25.11.2015 Filipským 4,1-23

10.6.2015   Římanům 11,1-36                          9.12.2015 předvánoční setkání

24.6.2015   Římanům 12,1-21

 

Těšíme se na setkání s Vámi u Božího slova, písní a milých rozhovorů.

21.1.2015 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře